information med anledning av covid-19, corona

Våra kunder, medarbetare och partners hälsa och säkerhet är naturligtvis, som alltid, av högsta prioritet för oss. Vi håller oss konstant uppdaterade och följer noggrant utvecklingen av situationen, samt de rekommendationer som de svenska myndigheterna och WHO (World Health Organization) ger kring Coronaviruset (COVID-19). 
 
Vi vill uppmuntra dig som besökare att:
  • Tänk på varandra och håll avstånd till andra personer.
  • Undvik trängsel vid eventuell köbildning.

Vi genomför följande extra åtgärder i Birsta City för att förhindra spridningen av Coronaviruset (COVID-19):

  • Extra fokus ur städsynpunkt på ytor som vidrörs av många människor exempelvis räcken, handledare på rulltrappor, dörrhandtag och hissknappar.
  • I största möjliga mån erbjuder vi handsprit till våra kunder vid entréer, i Foodparken, loungen och på våra offentliga toaletter.
  • Golvdekaler och skyltar med uppmaning att hålla avstånd finns i både butikerna och i centrat.
  • Minskat antal bordsplatser i restauranger/cafeér.
  • Större avstånd mellan bordsplatser i restauranger/cafeér.


Här hittar du mer information kring Coronaviruset och de rekommendationer vi följer: Folkhälsomyndigheten.