Användarvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONTO HOS INGKA CENTRES

Välkommen att njuta av och få tillgång till inspirerande innehåll, relevanta erbjudanden, familjevänliga tjänster, specialevenemang och aktiviteter samt verktyg som främjar en bekväm upplevelse på Birsta City i Sundsvall och i-Huset i Linköping.

  1. De juridiska detaljerna

När du skapar ett konto hos Ingka Centres ingår du ett avtal med Ingka Centres Sverige AB.

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) utgör ett juridiskt avtal mellan dig och Ingka Centres Sverige AB (”Ingka Centres”, ”vi”, ”oss”) angående din användning av ditt Ingka Centres-konto (”Kontot”) i Sverige. Alla aktiviteter kopplade till ditt konto regleras av dessa Villkor.

Ingka Centres är ett aktiebolag med registrerad adress: Ingka Centres Sverige AB, 205 28 Malmö.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa Villkor. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på webbplatsen, så kom ihåg att gå igenom dem innan du använder ditt Konto, eftersom den senaste versionen av Villkoren kommer att gälla. Detta innebär att om du använder ditt Konto efter en uppdatering av Villkoren kommer vi att tolka detta som ett godkännande från dig av de reviderade nya villkoren. Ändringar av Villkoren kommer att meddelas på Användarvillkor | Birsta City

2. Kontakter

Om du har feedback, kommentarer eller frågor gällande ditt Konto eller dessa Villkor, vänligen kontakta kundservice online eller per telefon: Kontakta oss | Birsta City.

3. Kontot

Kontot är personligt och tillgängligt för individer som är 18 år eller äldre. Du ansvarar för alla aktiviteter på ditt Konto.

För att skapa ett konto måste du vara minst 18 år gammal och ha en giltig e-postadress som ditt Konto kommer att vara knutet till. Kontot är endast avsett för privat bruk, så du får inte skapa ett konto på uppdrag av ett företag. Vi tillåter endast att du har ett giltigt konto åt gången och ditt Konto är personligt och inte överlåtbart.

Vi litar på att du håller din e-post och dina kontaktuppgifter uppdaterade. Duan uppdatera din information när som helst genom att logga in på ditt Konto. Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto och för att hålla ditt lösenord konfidentiellt.

Att skapa ett konto innebär att vi kommer att samla in och behandla dina personuppgifter. Vänligen läs vår integritetspolicy för mer information Integritetspolicy | Birsta City .

4. Tjänster och förmåner

Kontot ger dig tillgång till inspirerande innehåll, erbjudanden, tjänster, evenemang och aktiviteter, men vi kan endast ge dem till dig om vi vet vem du är. Av denna anledning behöver du identifiera dig med ditt Konto varje gång du interagerar med oss.

Med Kontot får du tillgång till många olika tjänster och erbjudanden såsom möjlighet att anmäla dig till våra event, samt tillgång till erbjudanden och tjänster från våra partners. Du kan också använda vår bokningstjänst för att boka rullstol, och andra saker som kan vara användbara när du besöker vår mötesplats, samt utrymmen som loppishyllor och mötesrum. Uthyrning av utrymmen kan vara föremål för separata villkor.

För att få tillgång till våra olika tjänster och erbjudanden måste du logga in och identifiera dig med dina kontouppgifter (e-postadress och lösenord eller den valda sociala medier-inloggningen).

Kom ihåg att innehållet, erbjudandena och tjänsterna etc. kan förändras över tid och är beroende av tillgänglighet.

5. Uppsägning

Om vi misstänker att någon bryter mot dessa Villkor, har vi rätt att avsluta deras konto. I så fall kan befintliga bokningar komma att avbrytas. Detsamma kan hända om ditt Konto har varit inaktivt i mer än 12 månader.

Vi kan, efter eget gottfinnande, avsluta ditt Konto genom att meddela detta till din registrerade e-postadress om (a) vi anser, eller har anledning att tro, att din användning av Kontot bryter eller sannolikt kommer att bryta mot dessa Villkor eller tillämplig lagstiftning; (b) vi misstänker bedrägeri, obehörig användning eller missbruk av våra tjänster, förmåner eller belöningar, eller någon annan användning av Kontot som vi anser är oacceptabel; eller (c) Kontot har varit inaktivt (dvs. du har inte loggat in på Kontot) i mer än 12 månader.

När ditt Konto avslutas upphör alla rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor automatiskt, utom för rättigheter till åtgärder som inträffat före avslutandet, betalningsskyldigheter och bestämmelser under rubrikerna "Ansvarsbegränsning" och "Tillämplig lag och tvister". Om någon tjänst eller förmån som har getts till kontoinnehavaren enligt dessa Villkor senare visar sig ha utfärdats till följd av eller i samband med ett brott mot dessa Villkor eller något bedrägeri eller obehörig användning av Kontot eller våra erbjudanden eller tjänster, eller på grund av fel av Ingka Centres, förbehåller sig Ingka Centres rätten att avbryta förmånen som utfärdats till kontoinnehavaren.

6. Vad händer om jag ändrar mig?

Vi är ledsna att du lämnar, men om du verkligen vill avsluta ditt Konto, kan du göra det genom att helt enkelt radera ditt Konto.

Om du bestämmer dig för att du inte längre vill ha ett Konto kan du radera det när som helst i kontoinställningarna i appen eller på vår webbplats. Om du gör detta kommer du inte längre att kunna dra nytta av Kontot eller de anslutna tjänsterna och erbjudandena.

7. Ansvarsbegränsning

Vi gör vårt bästa för att göra Kontot bra, men vi kan inte lova att det alltid kommer att vara perfekt. Vi kommer inte att kompensera någon om Kontot eller någon av de anslutna tjänsterna eller erbjudandena inte fungerade som de skulle.

Detta är den typiska, tråkiga juridiska texten, men under inga omständigheter kommer Ingka Centres (eller dess företrädare, anställda, agenter eller liknande) att vara ansvariga gentemot dig för några skador av något slag, inklusive, utan begränsning, några indirekta skador eller följdskador, som uppstår ur användningen eller oförmågan att använda Kontot, eller till dessa Villkor även om vi har blivit informerade om möjligheten till sådana skador eller för något krav från någon annan part.

8. Tillämplig lag och tvister

Låt oss vara vänner, men om vi inte kan lösa det, är här lite information om hur man får hjälp.

Dessa Villkor regleras av svensk lag, utan hänsyn till dess regler om lagval. Eventuella krav, tvister eller kontroverser som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol med Malmö tingsrätt som första instans.

Logotype

Birsta City

Gesällvägen 1
863 41 Sundsvall
070-265 22 33

Vi vill höra din åsikt!

© Ingka Centres Holding B.V. 2024