Woman reading web policies

Integritetspolicy

Ingka Centres Sverige AB, org. nr 556074-7221

Ingka Centres värnar om din integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. För oss på Ingka Centres är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dem.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi använder personuppgifter som vi samlar in om dig när du använder våra tjänster, vår webbsida, vår facebooksida, instagram, annan eventuell social media som vi använder, eventuell app och när du besöker vårt köpcenter.

Vilken information samlar vi in om dig, varför och hur?

Vi samlar in nedan angiven information om dig när du registrerar dig för någon av våra tjänster (t.ex. vid prenumeration av nyhetsbrev, vid skapandet användarprofil, vid inloggning med användarprofil, användning av wifi eller hyra av loppishyllplats), när du frivilligt deltar i kundundersökningar, lämnar feedback, deltar i tävlingar, lotterier, event, kampanjer och liknande, samt om du lånar material/produkter såsom rullstorar, av oss eller lämnar dina personuppgifter till oss för att exempelvis återfå borttappad egendom.

- Namn

Telefonnummer

- Adress (om det är relevant)

- E-postadress

Information om hur du använt webbsidan, social media och/eller app insamlas genom cookies.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Samtycke

Personuppgifterna behandlas med stöd av ditt samtycke om inget annat anges nedan.

Fullgörande av avtal

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra de avtal som du ingår med oss i följande situationer:

- Hyra av mötesrum och loppishyllor,

- Användning av vårt wi-fi.

- Deltagande i tävlingar, lotterier och lånande av material/produkter m.m.

Intresseavvägning

Vad gäller borttappad egendom och utlåning av material/produkt behandlas dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att återställa egendomen.

Inom vårt köpcenter använder vi bild- och videoupptagning i syfte att genomföra analyser av besöksräkning. Det hjälper oss att förstå hur våra besökare använder vårt köpcenter. Den här tekniken använder algoritmer baserade på klädigenkänning för att skapa dessa analyser. Det handlar inte om behandling av biometriska personuppgifter eller s.k. känsliga personuppgifter. För att vara tydlig är dina kläder den enda information som vi behandlar, och enbart som en del av det större, övergripande rörelsemönstret på köpcentret - inte för att se hur du som person använder vårt köpcenter. Uppgifterna bevaras endast i 24 timmar, varefter de raderas. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse av att samla in analyser om besök på köpcentret för att förbättra våra besökares upplevelser.

Hur kommer vi använda informationen om dig och hur länge sparar vi den?

Vi samlar information om dig för att anpassa dina återkommande besök på vår webbsida, i social media, i eventuell app och i vårt köpcenter. Vi kan, med ditt samtycke, komma att samla in information om dig för att kunna skicka email eller sms till dig om produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kan vidare komma att samla in information om dig för att kunna hantera kundtjänstärenden, för att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar, lotterier, event, kampanjer etc., för att värna om säkerheten på vårt köpcenter, samt för statistiska ändamål. Din data kommer att raderas efter 1 års inaktivitet i din användarprofil.

Behandling av personuppgifter via social media

Om du besöker Ingka Centres sida på någon plattform för social media såsom t.ex. Facebook, Instagram eller Google+ och du interagerar på den, kommer både det relevanta sociala media bolaget och Ingka Centres att behandla dina personuppgifter. Den personliga information som samlas in av Ingka Centres och det relevanta sociala media bolaget, fungerar som ett verktyg för att bättre förstå våra kunder och skapa en bättre upplevelse för den enskilda kunden.

Personuppgifterna som samlas in via social media kan användas för marknadsföringsändamål via det relevanta sociala mediets plattform, vilket optimerar användarupplevelsen genom att visa relevanta produkter och intressant innehåll. Några av de uppgifter som kan användas för att personifiera marknadsföring mot dig är interaktioner på sociala medier och inlägg, online-reaktioner, vänner på det relevanta sociala mediets plattform och online-beteende.

Både Ingka Centres och det relevanta sociala media bolaget är i denna situation personuppgiftsansvarig. Det innebär att det legalt finns ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan det relevanta sociala media bolaget och Ingka Centres. Observera att för att utöva dina rättigheter avseende innehåll på social media måste du kontakta det relevanta sociala media bolaget direkt.

Vi sparar dina personuppgifter i detta avseende under den tid som är nödvändig för att uppfylla syftet med behandlingen, eller så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.

Användning av din information i marknadsföringssyfte

Vi kan, med ditt samtycke, komma att skicka information om vårt köpcenters och dess hyresgästers produkter och/eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kan alltid avregistrera dig från fortsatta utskick. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte och ger din information till andra företag inom Ingka (IKEA) gruppen och/eller hyresgästerna i vårt köpcenter i marknadsföringssyfte. Om du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte, vänligen använd länken i ditt nyhetsbrev eller kontakta oss på nedanstående adress. Vi sparar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte så länge vi har ditt samtycke till detta.

Behandling av personuppgifter vid bokning av lokaler m.m.

Ingka Centres tillhandahåller en bokningstjänst för bokning av bland annat lokaler, mötesrum, loppishyllor och rullstolar i vårt köpcenter. För att kunna hantera din bokning behöver vi samla in uppgifter om ditt namn, e-postadress och telefonnummer. Ditt namn behöver vi för att veta vem som har bokat (för att kunna administrera dina bokningar) och e-postadressen och telefonnumret används för att kontakta dig avseende din bokning, t.ex. skicka påminnelser och information om eventuella ändringar. När du bokar loppishylla hos oss lämnar du ditt telefonnummer till oss för vidareförmedling till köpare för att du ska kunna ta emot betalning för dina varor via swish. Vi sparar dina personuppgifter under tiden du har ett pågående avtalsförhållande med oss och 6 månader därefter, varefter de raderas.

Överföring av personuppgifter

Samtidigt som vi strävar efter att behålla data inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kan vi i vissa situationer komma att överföra personuppgifter till antingen Ingka-bolag eller till externa parter i länder utanför EES. Detta kan till exempel vara fallet i situationer när ett externt företag levererar IT-support. I enlighet med reglerna i kapitel 5 i GDPR sker dessa överföringar endast när:

a. Det tredje landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter och finns på EU-listan över adekvata länder, b. I avsaknad av en adekvat skyddsnivå, Ingka Centres har säkrat att verkställbara rättigheter för registrerade och verkställbara och effektiva rättsmedel för registrerade är tillgängliga, eller c. Om det inte finns tillräcklig skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, en överföring eller en uppsättning överföringar av personuppgifter omfattas av ett av de undantag som nämns i GDPR.

Vi kan, med ditt samtycke, komma att vidarebefordra din information till andra företag inom Ingka (IKEA) gruppen och till hyresgästerna i vårt köpcenter så att de kan erbjuda dig sina produkter och tjänster. Din information kan också komma att hanteras av tredje part som vi använder för t.ex. våra marknadsföringstjänster eller för att hantera våra tekniska system. Den tredje parten har inte rätt att använda dina uppgifter för eget ändamål. Bild- och videoupptagning kan komma att hanteras av vaktbolag och/eller polismyndighet i utredande syfte vid eventuellt brott. Vid skattepliktiga vinster kan dina uppgifter delas med Skatteverket.

Alla företag som tar emot personuppgifter från Ingka Centres eller Ingka (IKEA) gruppen kommer att arbeta enligt en strikt uppsättning regler om data privacy och säkerhet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla personuppgifter som vi har om dig, vänligen skicka ett email eller brev till den adress som anges nedan. Vi kan i vissa fall komma att ta ut en mindre avgift för denna tjänst. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter stämmer och är aktuella. Du kan begära att vi ändrar information som du menar är felaktig. Du har rätt att när som helst återkalla tidigare lämnat samtycke. Du kan också begära att vi tar bort information om dig. Du finner våra kontaktuppgifter nedan. Du har också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies används för att göra din upplevelse så smidig som möjligt när du besöker vår webbplats och de kommer ihåg dina preferenser så att du inte behöver ange dina uppgifter om och om igen. De hjälper oss också att optimera funktionen av vår webbplats, och med ditt samtycke, visa relevanta annonser.

Du kan kontrollera vilka cookies som används. Vi har en sida om cookies som förklarar mer om hur och varför vi använder dem.

Läs gärna vår cookiepolicy för mer information.

Andra webbsidor

Våra webbsidor kan innehålla externa länkar till andra webbsidor. Denna integritetspolicy gäller endast för vår webbsida. När du klickar på sådan extern länk gäller respektive webbsidas integritetspolicy.

Förändringar av vår integritetspolicy

Vi uppdaterar vår integritetspolicy regelbundet. Denna integritetspolicy uppdaterades den 30e april 2024.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter vänligen kontakta oss via email integritetspolicy@birstacity.se eller skriv till oss på Ingka Centres Sverige AB, Att: Legal Manager, 205 28 Malmö.

Logotype

Birsta City

Gesällvägen 1
863 41 Sundsvall
070-265 22 33

Vi vill höra din åsikt!

© 2021-2023

Ingka Centres Holding BV