information med anledning av covid-19

Våra kunder, medarbetare och partners hälsa och säkerhet är naturligtvis, som alltid, av högsta prioritet för oss. Vi håller oss konstant uppdaterade och följer noggrant utvecklingen av situationen, samt de rekommendationer som de svenska myndigheterna och WHO (World Health Organization) ger kring Coronaviruset (COVID-19). 
 
Vi vill uppmuntra dig som besökare att:
  • Tänk på varandra och håll avstånd till andra personer.
  • Respektera och följ butikernas och restaurangernas ev. åtgärder (för att undvika trängsel och för att sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra).
  • Undvik trängsel vid eventuell köbildning.
  • Viktigt! Stanna hemma vid symtom.

Vi genomför följande extra åtgärder i Birsta City för att förhindra spridningen av Coronaviruset (COVID-19):

  • Extra fokus ur städsynpunkt på ytor som vidrörs av många människor exempelvis räcken, handledare på rulltrappor, dörrhandtag och hissknappar.
  • I största möjliga mån erbjuder vi handsprit till våra kunder vid entréer, i Foodparken, loungen och på våra offentliga toaletter.
  • Golvdekaler och skyltar med uppmaning att hålla avstånd finns i både butikerna och i centrat.

Här hittar du mer information kring Coronaviruset och de rekommendationer vi följer: Folkhälsomyndigheten.