Frequently asked questions

Allt du behöver veta om våra presentkort

Du kan köpa presentkortet i vår Informationsdisk, i presentkortsautomater i centrat och i vår webbshop


Ett presentkort kostar SEK 0 om du köper det i ett köpcentrum eller här på webbplatsen. Kostnader för porto tillkommer när man beställer via webbshoppen.


Vänligen kontakta det aktuella försäljningsstället för vidare information.


Presentkort kan inte betalas kontant.


Ja


Presentkortet fungerar som ett vanligt kreditkort utan PIN-kod i butikens betalningsterminal.


Kortet har en minimigräns och en maximal gräns för laddning. Minimi beloppet är SEK 100 och det högsta beloppet är SEK 5000.


De flesta butiker, restauranger och caféer i Birsta City tar emot presentkorten. Ej anslutna butiker hittar du på https://www.birstacity.se/sv-se/giftcard.


Presentkortet kan användas flera gånger i olika butiker tills beloppet på kortet har förbrukats.


Saldot kan du kolla här https://getmybalance.com, via SMS-tjänsten som anges på presentkortet.


Kortet har 12 månaders giltighetstid från dagen då kortet köptes. Kort som är inaktuella ersätts inte, så se till att använda kortet inom giltighetsperioden. Det aktuella debiterings datumet är det datum som registrerats för https://birsta-city.webshop.microlog.no och gäller före eventuella avvikelser i relation till annan information. 


Nej, presentkortet kan inte bytas mot kontanter.


I det fall ni mottagit en kod för uthämtning så används denna för att hämta ut ert presentkort i vår Informationsdisk. Ett fysiskt presentkort som skickats postalt aktiveras genom att verifieringskoden som skickats ut i samband med köpet sänds som SMS till angivet telefonnummer.


Borttappade presentkort är jämförbara med förlorade kontanter och återbetalas inte. Presentkorten kan inte spåras tillbaka till mottagaren.


De vanligaste orsakerna till att presentkort inte fungerar är att kortet har avmagnetiserats, dvs. presentkortet har varit i nära kontakt med något som har gjort den magnetiska remsan obrukbar ex. en magnet. Att kortet har upphört att gälla. Presentkort vars giltighetstid har löpt ut ersätts inte, eftersom kortets baksida tydligt informeras om att kortet måste användas inom en viss tidsperiod.