integritetspolicy

IKEA Centres har en lagstadgad skyldighet att skydda all information som samlas in från dig. Det företag som ansvarar för insamling av information på varje webbplats anges under Bolagsinformation.

Denna integritetspolicy är IKEA Centres sätt att berätta vilken information som samlas in, hur den används, vem den kommer att lämnas ut till och hur man kan få tillgång till, ändra och ta bort information. Genom att ge oss personlig information om dig samtycker du till behandling av informationen på ett eller flera av de sätt som beskrivs i denna integritetspolicy.

ICKE-PERSONLIGA UPPGIFTER

När du öppnar IKEA Centres webbplatser, samlas icke-personliga uppgifter (t.ex. typ av webbläsare och operativsystem som används, domännamn på webbplatsen du kom från, antal besök, genomsnittlig tid på webbplatsen, besökta sidor) automatiskt in (d.v.s. inte genom registrering) och lagras i syfte att kontrollera webbplatsernas attraktionskraft och för att förbättra prestanda och / eller innehåll. Insamlingen av sådana uppgifter sker genom användning av "cookies" och andra tekniker för att hjälpa oss att förstå och visa vilka delar av webbplatsen är populära, vart våra besökare tar vägen och hur mycket tid de tillbringar där. En cookie består av information som skickas av en webbserver till en webbläsare, och som lagras av webbläsaren. Informationen skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Detta gör det möjligt för webbservern att identifiera och spåra webbläsaren. Cookies som används av IKEA Centres är tekniska cookies som är nödvändiga för att studera trafikmönster, och som används för att anpassa din upplevelse och göra det lättare för dig varje gång du interagerar med oss.När du går in på en av IKEA Centres webbplatser kommer du bli ombedd att acceptera cookies. Om du trycker på knappen "Acceptera", godkänner du användning av cookies på webbplatsen. Om du istället väljer att inte acceptera cookies eller om du har inaktiverat cookies, kommer du fortfarande att ha exakt samma tillgång till vår webbplats innehåll som om du hade accepterat eller aktiverat cookies. Det kommer bara att resultera i något mindre exakta siffror i IKEA Centres interna rapporter. Observera att även om du har accepterat cookies kan du alltid ändra dig genom att rensa webbläsaren från alla cookies. Du kommer att bli ombedd att acceptera cookies igen nästa gång du besöker webbplatsen och du kan då välja om du vill acceptera eller inte.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kan komma att samlas in genom registrering på en webbplats. IKEA Centres kommer därför bara få tillgång till information som du lämnar. I syfte att gengälda ditt förtroende vidtar IKEA Centres många försiktighetsåtgärder – inklusive administrativa, tekniska och fysiska åtgärder – för att skydda personlig information om dig mot förlust, stöld, missbruk, förfalskning och tekniska fel samt obehörig åtkomst, kopiering, spridning, ändring och förstöring. Under registreringsprocessen kommer IKEA Centres också att ge dig all information som krävs enligt lag och, om nödvändigt, be om ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

ANDRA WEBBPLATSER

Vid användning av länkar till tredje parts webbplatser kan personlig och icke-personlig information samlas in av sådan tredje part utan samtycke. IKEA Centres ansvarar inte för sekretess eller innehåll på sådana andra (externa) webbsidor.

AVSLÖJANDE

Sekretess för personlig information om dig är av största vikt, inte bara för dig, utan också för IKEA Centres. Den information som användare lämnar till webbplatser kommer att behandlas konfidentiellt och den kommer inte att lämnas ut om det inte finns en lagstadgad skyldighet att göra det, i samband med ett rättsligt förfarande eller för att fastställa, utöva eller försvara våra rättigheter enligt lag (vilket inkluderar att ge information till andra för att förebygga bedrägeri och minska kreditrisker).

Ibland kan viss information överföras till andra bolag / avdelningar inom IKEA Centres i andra länder. Om ditt samtycke till en sådan överföring är nödvändigt enligt lag kommer ingen information att överföras utan ditt godkännande. Dessutom vidtar IKEA Centres alltid tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder och lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörigt avslöjande av personlig information om dig.

Externa leverantörer kan ibland vara inblandade i underhåll / utveckling av webbplatserna, men de kommer i sådana fall vara skyldiga att behandla all information med samma sekretess som IKEA Centres.

Frågor om integritet

Om du har frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller databehandling, kan du kontakta oss på marketing.iicg@ikea.com eller med hjälp av de kontaktuppgifter som finns under Bolagsinformation på varje webbplats. Du kan be oss att förse dig med den personliga information vi har om dig. Vänligen meddela oss också om den personliga information som vi har om dig behöver rättas eller uppdateras.