GRATIS PARKERING

Vid Birsta City och IKEA finns 2500 fria parkeringar varav nästan 1000 är i parkeringshus. Perfekt för att hålla bilen sval på sommaren och snöfri på vintern. Oavsett var du står parkerar du gratis hos oss.