Laboratoriet - Circuit

Laboratoriet by AB Småland

E N   D E L   A V   C I R C U I T *

Laboratoriet by AB Småland är en utveckling av Sveriges grönaste livsstilskoncept där vi tar steget ännu längre och bara jobbar med recyclade material, och på så sätt spänner hållbarhetsbågen ännu högre men behåller samma genuina känsla och samma ambition att inspirera till en grönare och skönare livsstil.

Våning

Våning 1

Visa på översiktskarta