Kameraövervakning

Rättslig grund & syfte med vår personuppgiftsbehandling:

• Av säkerhetsskäl har vi kamerabevakning för att utreda samt förebygga
brott. Denna bild- och videoupptagning raderas permanent efter 30 daga...

Logotype

Birsta City

Gesällvägen 1
863 41 Sundsvall
070-265 22 33

Vi vill höra din åsikt!

© Ingka Centres Holding B.V. 2024